Data & Brands แบรนด์ และ ดาต้า

Digital Marketing อาจไม่ใช่ทางเลือก แต่คือ ทางรอด ของธุรกิจในวันนี้ การเลือกเก็บ “ข้อมูล” Data ดาต้า ของลูกค้า audience เป็นเรื่องที่เปลี่ยนทิศทางของยอดขายแบรนด์

admin

April 17, 2021

“สงสารคนโรงแรม”

เมื่อโควิดเข้ามาในปีแรก ต้นปี 2020 กว่าเราจะเริ่มเห็นผลในเศรษฐกิจก็เดือนมีนาคม แต่จริงๆแล้วถ้าใครอยู่สายธุรกิจท่องเที่ยวจริงๆ เราได้รับผลตั้งแต่ ธันวาคม 2019 แล้วนะครับ!! มีการส่งสัญญาณตั้งแต่ที่เมืองจีน

admin

February 10, 2021