Browsing CategoryBusiness

Data & Brands แบรนด์ และ ดาต้า

Data & Brands แบรนด์ และ ดาต้า

Digital Marketing อาจไม่ใช่ทางเลือก แต่คือ ทางรอด ของธุรกิจในวันนี้ การเลือกเก็บ “ข้อมูล” Data ดาต้า ของลูกค้า audience เป็นเรื่องที่เปลี่ยนทิศทางของยอดขายแบรนด์

“สงสารคนโรงแรม”

“สงสารคนโรงแรม”

เมื่อโควิดเข้ามาในปีแรก ต้นปี 2020 กว่าเราจะเริ่มเห็นผลในเศรษฐกิจก็เดือนมีนาคม แต่จริงๆแล้วถ้าใครอยู่สายธุรกิจท่องเที่ยวจริงๆ เราได้รับผลตั้งแต่ ธันวาคม 2019 แล้วนะครับ!! มีการส่งสัญญาณตั้งแต่ที่เมืองจีน