“สงสารคนโรงแรม”

เมื่อโควิดเข้ามาในปีแรก ต้นปี 2020 กว่าเราจะเริ่มเห็นผลในเศรษฐกิจก็เดือนมีนาคม แต่จริงๆแล้วถ้าใครอยู่สายธุรกิจท่องเที่ยวจริงๆ เราได้รับผลตั้งแต่ ธันวาคม 2019 แล้วนะครับ!! มีการส่งสัญญาณตั้งแต่ที่เมืองจีน