เปิดซองกาแฟดริป “ดอยช้าง”

มาลองกาแฟคั่วดอยช้าง ในรูปแบบดริป เปิดซองกาแฟดริป “ดอยช้าง””Coffee Drip” หรือกาแฟดริป ที่เมื่อสู่วงการนี้แล้วขอบอกเลยว่า ถอนตัวยาก!!