ตลาดออนไลน์เมื่อ 12 ปีที่แล้ว กับตลาดออนไลน์ในยุคโควิด-19

MKT ในอดีตปั่นเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น!! เพราะพฤติกรรมบวกกับ Infrastructure ระบบนิเวศในโลกออนไลน์มันไม่อำนวย เทคโนโลยี อุปกรณ์ มันยังไม่ถึง!!

admin

September 6, 2021