ตลาดออนไลน์เมื่อ 12 ปีที่แล้ว กับตลาดออนไลน์ในยุคโควิด-19