“NEW HONDA GROM 2020” ในมุมมองของ ผม “ต๊ะ Msxthai”

“NEW HONDA GROM 2020” ในมุมมองของ ผม “ต๊ะ Msxthai” คนที่สัมผัสและอยู่กับ Honda Msx125 ครบ 7 ปีนี้ มี Honda Msx ที่ซื้อทั้งหมด 7 คัน (ใช่ครับ 7 คัน ไม่บ้าก็เพี้ยนนั่นแหละ)