5 เว็บไซต์รวมแหล่งเพลงเพื่องานวีดีโอ

ในยุคที่คอนเทนต์คือหัวใจของการทำโฆษณา การจะดึงดูดจุดสนใจ จากกลุ่มเป้าหมาย เราต้องพึ่งพาการครีเอจและสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบวีดีโอ
ซึ่ง ณ วันนี้ มันคือเรื่องที่สำคัญมากยิ่งๆขึ้น