ไปบ้านเช่า Twitter ทวิตเตอร์ นะครับ เก่า แต่ก็แอบเก๋า อยู่นะครับ