“แบรนด์” ที่ห่วงใย “ผู้บริโภค” #ตลาดลูกอม

แบรนด์แนวนี้ จะเลือกผลิตสินค้าที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แม้ว่าจะมีส่วนต่าง Margin กลับมาไม่มาก แต่มุ่งเน้นการซื้อซ้ำ การบอกต่อ

admin

September 8, 2021