My Naughty Trip with Monkey125 & CT125 Hunter Cub EP.1

อารมณ์อยากซนแต่ไม่ได้อยากซิ่ง ทำให้เกิดทริปซนๆ กับรถตัวเล็กใจใหญ่…เจ้า มั้งกี้ Monkey 125 แล้วความซ่าที่ดูอายุตัวเองที่เข้าเลข 4 ใช่!! อายุปาเข้าไป 40 ปี กว่าแล้ว